Co si pod tím mohu představit?

Kvalifikované (plně kompetentní k samostatnému výkonu svého povolání) zdravotní sestry vám mohou zajistit nezbytnou každodenní a spolehlivou zdravotní péči, tím také umožnit vaše setrvání v domácím prostředí v případě nemoci nebo zdravotního omezení.

Jakou pomoc od nás můžete žádat?

  • Odborné výkony, jako je kontrola glykémie, odběr krve nebo jiného biologického materiálu, převazy ran, aplikaci injekcí, měření krevního tlaku, atp.
  • Pomoc a poradenství při péči o stomii, kožní defekty, bércové vředy, podpora při podávání léků, péče a podpora při ošetřování těžce nemocného či umírajícího.
  • Našim klientům zapůjčíme vhodné kompenzační pomůcky, jako jsou podpůrné hole, berle. Pro hygienu (toaletní křeslo, nástavce WC, sedák do vany) a pro mobilitu (invalidní vozík, chodítka čtyřbodová pevná, krokovací, pojízdná). Při potřebě specifické kompenzační pomůcky můžeme poradit a pomoci zprostředkovat (polohovací lůžko, vlastní invalidní vozík atp.).
  • Péči poskytujeme v takovém rozsahu a s individuálním respektem, abychom Vám zajistily co nejdéle možnou soběstačnost, případně udržely či zvyšovaly stav Vaší mobility.

Co následuje, pokud zažádám o takové služby?

Vedoucí všeobecných sester společně se sociálním pracovníkem přijde k vám domů na šetření. Ve spolupráci s vámi zjistí, jakou odbornou péči potřebujete, případně další podporu při zvládání zátěže spojené s možnou závislostí na pomoci druhých a další pomoc v domácnosti prostřednictvím navazujících služeb PS Kdyně. Sestra také, s vaším vědomím a po vzájemné domluvě, spolupracuje s vaším praktickým, případně odborným, lékařem.

Kdy mohu požádat o takovou péči?

Pokud vás propouští z nemocnice a víte, že budete doma potřebovat odbornou péči nebo se váš zdravotní stav zhoršil. Pomůžeme vám i se zdravotním omezením, setrvat ve vašem domácím prostředí.

Chcete nás kontaktovat?  →