Projekt Pro Všechny je určen pro všechny ženy narozené před rokem 1970, které se starají o svoje blízké jako tzv. neformálně pečující.

Neformálně pečující je ten, kdo pečuje o svého blízkého, aniž by byl profesionálním pečovatelem. Více o neformální péči se dozvíte zde… Pokud si přejete, aby Váš blízký byl ve svém domácím prostředí a obklopen lidmi, které má rád, obraťte se na nás.

Telefon: 725 834 802


Projekt je primárně určen pro pečující, protože i ti potřebují péči.

Spolupracujeme s pečovatelskou službou,

proto Vám můžeme pomoci zařídit služby i pro osobu o kterou se pečuje.

Perfektní tým odborníků.

V projektu pracuje zdravotní sestra, sociální pracovnice či psychložka. Projekt je zde pro to, aby Vám byl co nejvíce nápomocen.

Jsme flexibilní

a přizpůsobíme se Vaší situaci, požadavkům a přáním.

S čím Vám můžeme pomoci?

 • se zajištěním zdravotnických a kompenzačních pomůcek
 • se zajištěním příspěvku na péči od státu, na který máte jako pečující osoba nárok
 • pomoc od zdravotní sestry
 • podporu sociální pracovnice
 • konzultace s psychologem
 • pomoci s organizací času (zaměstnání vs. péče vs. osobní život)
 • zajištění případných služeb a úkonů pečovatelské služby

Příklady neformální péče:

péče jednoho partnera o druhého, dcera, která pečuje o svého rodiče nebo rodič pečující o svého postiženého potomka nebo také soused pečující o svého souseda.

V dubnu tohoto roku stála paní Nováková před nelehkým rozhodnutím a to, zda si z nemocnice vzít svoji 90. letou maminku a starat se o ni v jejím domácím prostředí. Maminka měla za sebou zlomeninu krčku stehenní kosti a následnou půlroční hospitalizaci na LDN. Na svůj věk byla velmi snaživá a na návrat domů se nesmírně těšila. Klientka měla však velké obavy, jak to bude matka doma zvládat v době její nepřítomnosti. Plánovala se totiž věnovat nadále svému zaměstnání. Celou situaci navíc ztížila vydaná opatření okolo Covid 19.

Klientku oslovil pan primář LDN s tím, že existuje projekt Pro Všechny, který by jí mohl s tuto situací pomoci.

Tým Pro všechny s klientkou společně zmapoval její situaci, pomohl vyhodnotit aktuální stav maminky a navrhl možnosti péče. Pracovníci projektu Pro Všechny navštívil maminku klientky v nemocnici, představil vše, co může jak mamince, tak dceři pomoci a do týdne byla maminka klientky doma.

Projekt Pro Všechny je zaměřen na ty, kteří pečují. Tým projektu se skládá z profesionálů, kteří svoji práci zvládají na jedničku s hvězdičkou. Pečující osobě zajistí podporu od psychologa, který pomůže duševnímu zdraví, klidu a pohodě, které jsou při neformální péči důležité. Dále je k dispozici sociální pracovnice, která pro pečujícího zajistí finanční příspěvek na péči, kompenzační pomůcky a mnoho dalšího a v neposlední řadě je součástí týmu i zdravotní sestra, která může pečujícímu pomoci s odbornou péčí o blízkou osobou.

V současné době za maminkou paní Novákové dojíždí pečovatelská služba, která zajišťuje péči v časech, kdy se klientka musí věnovat své práci či osobnímu životu. Paní Nováková  využívá podporu tým projektu Pro Všechny, pomáhá jí s jejími každodenními starostmi, které se týkají jak maminky tak i osobního života. Klientka svého rozhodnutí nelituje, péči zvládá, je spokojená, že je maminka doma. Poskytnutá podpora dodala klientce  tolik jistoty , že odmítla nabídku k přijetí maminky do domova pro seniory.

Paní Veselá pečovala doma o svého manžela, který trpěl Alzheimerovou chorobou. Jeho psychický i fyzický stav se postupně zhoršoval. Dcera manželů Veselých žije v zahraničí, společně se vídají zřídka. Sama paní Veselá má zdravotní obtíže, takže pro ni situace doma nebyla jednoduchá. Ze svého zaměstnání byla zvyklá být denně v kontaktu s lidmi, to jí také hodně scházelo. Pan Veselý vždy spravoval vše, co se týče domácnosti a financí. Teď vše musela zvládnout jeho manželka. Čekalo ji vyřizování více záležitostí spojených s jednáním na úřadech. Cítila se bezradná. Oporu nabídl paní Veselé tým s názvem „Pro Všechny“. Konkrétně paní Veselé pomohl tým zajistit příspěvek na péči a na mobilitu a průkaz osoby se zdravotním postižením. Pomohl jí porozumět docházejícím úředním dopisům, zastal ji v komunikaci s úřady a s lékařem, obstaral léky pro jejího manžela a podpořil ji i v dalším. Podporu tým poskytl paní Veselé také v průběžném telefonickém a e-mailovém kontaktu, který pokračoval ještě i po úmrtí jejího muže.

Výhody neformální péče:

nemocný, o něhož je pečováno v domácím prostředí, je mnohem více psychicky vyrovnanější než nemocný, který žije v pobytovém zařízení. Má svoji rodinu nablízku, cítí se jistější a zároveň v bezpečí. Tím, že se do péče zapojí i rodina, lze nastavit péči zcela individuálně a podle aktuálních potřeb, jak ošetřovaného, tak pečujících. Blízkého nevystavujeme riziku nakažení nosokomiální chorobou.

Pro koho je projekt určen?

 • pro ty, kterým se vrací blízká osoba z LDN či jiného zdravotnického zařízení a chtějí o tuto osobu pečovat doma
 • pro ty, u kterých se stav blízké osoby náhle zhoršil a není schopna některé úkony zvládat samostatně, ale chtějí o tuto osobu pečovat doma
 • pro ty, kteří o blízkou osobu již pečují, ale mají pocit,” že už to nezvládají”
 • pro ty, kteří chtějí osobu blízkou umístit do domova seniorů, ale jejich žádost byla odmítnuta
 • a pro spoustu dalších

Kolik to bude stát?

Tato služba je pro Vás zdarma.

Co je neformální péče?

Je to dlouhodobá péče o osobu blízkou, kdy pečují rodinní příslušníci nebo přátelé, kteří nejsou profesionálními pečujícími.

Mezi hlavní znaky neformální péče patří:

 • pečující není za péči placený
 • pečující nemá většinou odborné vzdělání v oblasti pečování
 • pečující obvykle kromě péče vykonávají svoje civilní zaměstnání.

Pokud však vaše péče nevykazuje některý z výše uvedených znaků, rozhodně to neznamená, že nejste neformálně pečující.

Jednou z výhod neformální péče je, že je rodina (nebo přítel) pečované osobě blíže než pečovatel z profesionálního sociálního zařízení. Mezi další výhody patří blízká emoční vazba, individuální přístup nebo známé domácí prostředí.

Jako nevýhody neformální péče jsou uváděny fyzická, psychická i sociální náročnost jak pro pečovanou osobu, tak i pro osobu pečující.

A právě pro to je tu náš projekt Pro Všechny.

Manažer projektu

Jan Suastika

už od 15ti let je aktivním členem výjezdové jednotky dobrovolných hasičů, pochází z „doktorské rodiny“ a proto má pomáhání ostatním v krvi. Velkou motivací k této práci  je právě  šance pomáhat, a to především v oblasti, která v naší zemi není zcela obvyklá. Přeje si, aby po skončení projektu byla neformální péči v povědomí mnohem více lidí, než dosud..

Projekt Pro Všechny

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009667 je financován z Operačního programu Zaměstnanost