Co si pod pojmem “domácí zdravotní péče” mohu představit? Kvalifikované (plně kompetentní k samostatnému výkonu svého povolání) zdravotní sestry vám mohou zajistit nezbytnou každodenní a spolehlivou zdravotní péči, tím také umožnit vaše setrvání v domácím prostředí v případě nemoci nebo zdravotního omezení.

domácí zdravotní služba - Doma ve Kdyni

Jaké má výhody

Jednou ze zásadních výhod domácí zdravotní péče je, že je poskytována v domácnosti klienta. Ten nemusí nikam docházet a zůstává ve svém vlastním sociálním prostředí. V místě, kde se cítí jistě a bezpečně. Domácí zdravotní služba eliminuje nutnost hospitalizace či pobytu v zařízení jako jsou Domovy pro seniory, Domovy pro osoby se zdravotním postižením aj. Tato, mnohdy zdánlivě nezbytná, východiska totiž velmi často vedou k vytržení klienta ze sociálních vazeb. Domácí zdravotní služba podpoří setrvaní klienta v blízkosti rodiny a blízkých, jak nejdéle si to bude přát. Domácí zdravotní péče je celosvětově preferovanou službou. Nespornou výhodou je, že má pozitivní vliv na psychiku, a to přispívá k rychlejšímu uzdravování, hojení a snížení rizika komplikací.

Jakou pomoc od nás můžete žádat?

  • Odborné výkony, jako je kontrola glykémie, odběr krve nebo jiného biologického materiálu, převazy ran, aplikaci injekcí, měření krevního tlaku, atp.
  • Zajistíme„domácí“ peritoneální dialýzu, cévkování mužů i žen, péči o chronické rány, přípravu k odborným vyšetřením.
  • Pomoc, poradenství se správnou fyzickou manipulací s ležícím klientem, polohováním a prevencí dekubitů (proleženin).
  • Pomoc a poradenství při péči o stomii, kožní defekty, bércové vředy, podpora při podávání léků, péče a podpora při ošetřování těžce nemocného či umírajícího.
  • Našim klientům zapůjčíme vhodné kompenzační pomůcky, jako jsou podpůrné hole, berle. Pro hygienu (toaletní křeslo, nástavce WC, sedák do vany) a pro mobilitu (invalidní vozík, chodítka čtyřbodová pevná, krokovací, pojízdná). Při potřebě specifické kompenzační pomůcky můžeme poradit a pomoci zprostředkovat (polohovací lůžko, vlastní invalidní vozík atp.).
  • Péči poskytujeme v takovém rozsahu a s individuálním respektem, abychom Vám zajistily co nejdéle možnou soběstačnost, případně udržely či zvyšovaly stav Vaší mobility.

A co poskytnout nemůžeme?

Nemůžeme aplikovat léky nitrožilně, infuze jen za určitých podmínek domluvených s lékařem. 

Kdy mohu požádat o takovou péči?

Pokud vás propouští z nemocnice a víte, že budete doma potřebovat odbornou péči nebo se váš zdravotní stav zhoršil. Naše domácí zdravotní služba vám pomůže setrvat ve vašem domácím prostředí, i přes vaše zdravotní omezení. 

Co následuje, pokud zažádám o domácí zdravotní služby?

Vedoucí všeobecných sester společně se sociálním pracovníkem přijde k vám domů na šetření. Ve spolupráci s vámi zjistí, jakou odbornou péči potřebujete, případně další podporu při zvládání zátěže spojené s možnou závislostí na pomoci druhých a další pomoc v domácnosti prostřednictvím navazujících služeb PS Kdyně. Sestra také, s vaším vědomím a po vzájemné domluvě, spolupracuje s vaším praktickým, případně odborným, lékařem.

Všechny námi poskytované služby se řídí Zákonem o sociálních službách, který si v případě zájmu můžete celý přečíst zde.

Námi poskytovaná zdravotní služba se řídí Zákonem o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, který si v případě zájmu můžete celý přečíst zde.

Kdy můžete naše služby využít?

V současné době poskytujeme služby v po – pá od 7:00 – 20:00, o víkendech dle předchozí domluvy. Pečovatelská služba i zdravotní péče jsou individuální, tedy šité na míru každému klientovi. V případě potřeby klienta či poskytování paliativní péče se dokážeme flexibilně přizpůsobit.

Máte další otázky? Chcete nás kontaktovat?

Tel.: 720 964 843
E-mail: sestry@domavekdyni.cz

Tel.: 379 731 388
E-mail: socialni.pracovnik@domavekdyni.cz

Případně nás můžete kontaktovat pomocí níže umístěného formuláře.