Pečovatelská služba

Co si pod tímto pojmem mohu představit?

Posláním pečovatelské služby Doma ve Kdyni je poskytnout Vám – uživatelům služby sociální péče ve vašem přirozeném domácím prostředí. Rozsah základních činností poskytovaných pečovatelskou službou upravuje § 40 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Jednotlivé úkony jsou vymezeny v § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Naše služby jsou především o pomoci a osobní podpoře, kterou směrujeme k zachování vaší samostatnosti a k navrácení ke způsobu života, na který jste byli zvyklí. Nabízíme rovný a plně profesionální přístup. Uvědomujeme si, že naše služby jsou určitým způsobem vpádem do vašeho soukromí. Můžete se spolehnout na náš respekt k vašim pravidlům a zcela individuální přístup k vašim potřebám.

Jsme vám připraveni plně pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
Nebojte se na nás obrátit o pomoc při osobní hygieně. Pomůžeme vám vytvořit adekvátní podmínky pro její plné zvládání.
 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC
 • pedikúra
Jsme připraveni vám plně asistovat při zajišťování a přípravě kvalitní a zdravé stravy.
 • dovoz nebo donáška jídla v případě, že potřebujete pomoc při přípravě a podávání
 • pomoc při přípravě jídla a pití
 • příprava a podání jídla a pití
Respektujeme vaše denní zvyklosti a pomůže vám se zajištěním chodu domácnosti tak, jak jste zvyklí.
 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • topení v kamnech
 • běžné nákupy a pochůzky
 • velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
 • praní a žehlení prádla
Nebojte se nás na cokoliv zeptat. Jsme tu pro vás. Nabízíme individuální přístup a samozřejmě plný respekt k vašemu soukromí.
 • NEJSME úklidová služba; asistenční služba; nezvládneme odvozy a doprovody klientů mimo Kdyni; nedonášíme jídlo, pokud nepotřebujete pomoci s jeho přípravou a podáváním.
S některými věcmi pomoci nemůžeme, ale umíme poradit s tím, kde takovou pomoc seženete.

V ideálním případě je vhodné o službu požádat včas.

Může se stát, že máme naplněnou kapacitu a Vy byste se mohli dostat do pořadníku.

Je v našem zájmu, vyhovět a pomoci. Společně budeme hledat cestu a možnosti.

V životě mohou nastat různé naléhavé situace např. návrat z nemocnice, nelehká situace rodiny aj., které vždy řešíme individuálně.

Uživatelé žijící ve vlastní domácnosti, kteří mají z důvodu věku, zdravotního postižení nebo chronického onemocnění sníženou schopnost obstarat si základní životní potřeby v oblasti péče o svoji osobu a domácnost.

Rodiny s dětmi/osobami, jejichž situace vyžaduje k zabezpečení jejich potřeb pomoc jiné osoby.

V současné době poskytujeme služby v po – pá od 7:00 – 20:00, o víkendech dle předchozí domluvy. Pečovatelská služba i zdravotní péče jsou individuální, tedy šité na míru každému klientovi. V případě potřeby klienta či poskytování paliativní péče se dokážeme flexibilně přizpůsobit.

Máte další otázky? Chcete nás kontaktovat?